סיפורי הצלחה

תסקיר מעצר שני ללקוח לאחר ליווי רגשי ותמיכתי לצד השתתפותו בקבוצה טיפולית בשירות מבחן, הומלץ להחזירו למסגרת החינוכית- "נראה כי בזמן שחלף ממועד הגשת התסקיר הקודם, בו עלה רושם מחסר בשלות וכי הינו מתקשה להבין ולהסביר את הנסיבות והרקע לביצוע העבירות, נראה כי כיום מביא עצמו במפגשים הקבוצתיים בצורה כנה, בוגרת ופתוחה, תוך שהוא מצליח לבחון את התנהלותו בביקורתיות ומכיר בכשלים שהובילו לבחירותיו והתנהגותו."

הליך פלילי שהסתיים באי הרשעה- כך נכתב בתסקיר לעונש של שירות המבחן בעניינו של נאשם שעבר הכנה לקראת הפגישה עם קצינת המבחן: "התרשמנו מאדם בעל יכולת וורבלית וקוגניטיבית טובה, הנעדר קווים עברייניים באישיותו כעולה מהיעדר הרשעות קודמות, המאופיין ביכולת היענות לסמכות, כעולה מאופן התמקמותו בקשר עם שירות המבחן והתגייסותו לכך. במפגש עמו גילה הבנה למניעים הרגשיים שהובילו לביצוע העבירה ואיך אלו השליכו על מעשיו ובחירותיו באירוע הנידון, הפגין יכולת התבוננות פנימית, לצד הבעת חרטה עמוקה על מעשיו, כל אלו מעידים, להערכתנו, על סיכון נמוך להישנות התנהגות עוברת חוק בעתיד.״

תסקיר שירות מבחן לעונש ללקוח שעבר הכנה על ידי עו"ס יעל כהן– נדחה לשלושה חודשים לצורך שילובו בקבוצה טיפולית- "מדובר באדם בעל כוחות חיוביים,  מצליח להתבונן באופן ראשוני בביקורתיות למעשיו ולפגיעה שגרם. כמו כן התייחסנו לכך שמבטא חרטה אמיתית וכנה לביצוע העבירות ומשתף פעולה עם שירות המבחן."