מהתקשורת

להתבונן פנימה אל עצמם

היא עבדה בשירות בתי הסוהר, אולם כיום היא מכינה נאשמים לקראת מפגש עם שירות מבחן ומאמינה שמי שמבקש שיקום, רוצה בו ומחוייב אליו - יזכה גם לאחד...