חוו״ד פסיכוסוציאלית
לבית משפט

חוות דעת פסיכו סוציאלית לתחום הפלילי המוגשת לבית המשפט הינה חוות דעת מומחה לכל דבר ועניין והיא כוללת דו"ח סוציאלי מקיף אודות הנאשם בהיבט של מעורבותו הפלילית כפי שהיא משתקפת בכתב האישום. הפגישות יכללו ריאיון קליני בו יישאל הנאשם על קורות חייו, על יחסיו השונים במשפחה ומחוצה לה וכן יתבקש הוא להתייחס לאירועים נשוא כתב האישום בגינם מתנהל כנגדו הליך פלילי.

הריאיון יתמקד בבחינת מודעות הנאשם לדפוסי התנהגותו, תובנותיו לגבי המניעים הרגשיים שהובילו לביצוע העבירות, בדיקת המוטיבציה שלו להשתלב בהליכים טיפוליים תוך התמקדות בבחינת יכולתו להיתרם מהם. אבחון ממוקד ונכון צפוי להשפיע על ההליך המשפטי בעניינו ולהוות משקל נכבד במכלול השיקולים לטובת הקלה בענישה.

זקוקים לייעוץ נוסף ?