הכנה לקראת מאסר

מדובר במפגש בו מקבל הנאשם (שהורשע ונידון למאסר בפועל) כלים להתמודד עם המציאות החדשה שנגזרה עליו. בתוך כך, מקבל הנאשם מידע ונתונים מצד מי שעד לאחרונה היתה חלק ממערכת אכיפת החוק, ביחס לחיים במאסר, סדר היום בבית הסוהר, בעלי התפקידים האמונים על מתן מענה לצרכיו השונים בזמן שהותו בבית הסוהר וזכויותיו השונות כאסיר (ביקורים, חופשות, מפגשים וכיו״ב). כמו כן, במסגרת פגישות אלה יינתן מידע על ההליכים הטיפוליים המומלצים ופרויקטים ייחודיים הקיימים בין כותלי בית הסוהר והמתווה הרצוי עבורו לריצוי מאסרו לצורך הפחתה אפשרית בימי המאסר בבואו בפני ועדת שחרורים בבוא העת בבקשה לשחרור מוקדם.
מטרתן הברורה של פגישות אלה היא להכין את הנאשם שנגזר דינו לקראת תחילת ריצוי המאסר בפועל, באופן אשר עשוי להפחית את התחושות הקשות הנלוות מטבע הדברים לסוג זה של חוויה, תוך מתן הידע והכלים אשר ישמשו אותו בעתיד ויקלו עליו את ימי המאסר.

זקוקים לייעוץ נוסף ?