הכנה להליך המיון
והשמה בעבודות שירות

השירות המוצע מעניק הכנה לנאשם לקראת יום המיון בעבודות שירות. במסגרת הפגישה יקבל הנאשם הכוונה לקראת המפגש עם בעלי המקצוע השונים במשרדי הממונה (רופא, קצין מודיעין, קצין אבחון והשמה וכיו״ב), כאשר הדגש הוא על הפגישה עם קצין האבחון וההשמה הנותן את חוות דעתו לבית המשפט בעניינו של הנאשם האם מתאים הוא לשאת בעונש של עבודות שירות אם לאו. הכרות מקדימה עם הנאשם מסייעת לי להעריך את הנושאים עליהם יישאל הנאשם במעמד הריאיון ולהכינו באופן מיטבי לקראת הפגישה המכרעת. אדגיש, כי משמעות ההסכמה של הנאשם לביצוע עבודות שירות והכנתו המעמיקה לפגישה עם קציני המיון וההשמה יכולה להיות בעלת משמעות קריטית ביחס לקביעת בית המשפט האם להטיל על הנאשם מאסר בפועל או שמא להסתפק בהטלת עונש מאסר על דרך של עבודות שירות.
לצד האמור, במסגרת פגישה זו תינתן לנאשם הכנה מקדימה ליום המיון, סוג הטפסים והמסמכים שיידרשו למילוי על-ידי הנאשם אשר בלעדיהם לא תינתן חוות דעת בעניינו, מקומות העסקה שונים שיכולים להיות רלבנטיים עבורו, נסיבות שבהן ניתן יהיה לבחון הפחתת שעות העבודה או יצירת גמישות בשעות העבודה כאמור, כדי שלא לפגוע בפרנסתו של הנאשם ובמקום עבודתו הנוכחי, וכיו״ב.

זקוקים לייעוץ נוסף ?